beats by dre cheap

Laboratorijska vježba br. 3

Određivanje kapacitivnog i induktivnog otpora

1.      Mjerenje kapaciteta i određivanje kapacitivnog otpora

ZADATAK : na izvor istosjerne struje treba priključiti voltmetar, ampermetar, frekvenciometar, regulacioni otpornik i kondenzator nepoznatog kapaciteta. Za različite vrijednosti nepoznatih kapaciteta mjeriti napone struje i frekvenciju i izračunati nepoznate kapacitete i kapacitivne otpore . Imale smo shemu na osnovu koju smo trebale da priključimo sve ispod navedene elemente .

PRIBOR :

-          regulacioni otpor

-          voltmetar

-          ampermetar

-          frekvenciometar

-          kondenzatori nepoznatih kapaciteta

-          spojni vodiči

Kapacitet nepoznatog induktiviteta računamo :

Cx = I / 2πfC

Kapcitivni otpor :

Xc = 1 / 2πfC

Redni broj

U

I

F

Cx = I / 2πfC

 

Xc = 1 / 2πfC

 

V

mA

Hz

mF

Ω

1.

2V

40 mA

50 Hz

0.063 mF

0.050 Ω

2.

3.1 V

60 mA

50 Hz

0.061 mF

0.052 Ω

3.

4.1 V

81 mA

50 Hz

0.062 mF

0.0506 Ω

4.

1 V

20 mA

50 Hz

0.063 mF

0.050 Ω

Aritmetička sredina je 0.050775 Ω .

 

2.      Mjerenje induktiviteta i određivanje induktivnog otpora

Na osnovu date sheme trebali smo da spojimo voltmeter, ampermetar za naizmjeničnu struju, regulacioni otpor, namote nepoznatih induktiviteta, spojne vodiče. Imale smo problema sa spajanjem sheme, al professor nam je pomogao J .

Omski otpor solenoid :

Rx = U/I

Induktivni otpor :

Zx = U/I

Induktivnost zavojnice :

Lx = Zx – Rx / 2πf

1.      Kolo istosmjerne struje

      Aritmetička sredina je 50.55 Ω .

2.      Kolo izmjenične struje

            Aritmetička sredina je 217.5 Ω .

3.      Nepoznati induktiviteti

Aritmetička sredina je 0.2296137 H .

fizikaa5
http://fizikaa5.blogger.ba
09/05/2010 14:46